ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου( ΣΓΚ ) είναι ο Επιστημονικός Συνδικαλιστικός φορέας  που εκπροσωπεί τους διορισμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1961 στα πρώτα χρόνια της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με πρωτεργάτες της ίδρυσης  τους μ. Αντώνη Παπαδόπουλο και  Θεόδωρο Μίτλεττον  εξέχουσες  προσωπικότητες τόσο στην αθλητική αλλά και στην πολιτική ζωή της Κύπρου. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος και οι συνάδελφοι συνεργάτες του αντιλαμβανόμενοι τις αξίες και την οφελειμότητα της Φυσικής Αγωγής με τη δημιουργία του Συνδέσμου προσπάθησαν και κατάφεραν  να εντάξουν το μάθημα της Γυμναστικής στο σχολικό πρόγραμμα ως ισότιμο μάθημα με τα υπόλοιπα μαθήματα.

Η βελτίωση του εργασιακού  καθεστώτος  και η αναβάθμιση του κλάδου επιτεύχθηκαν μετά από δύσκολους  και μακροχρόνιους συνδικαλιστικούς αγώνες . Η περίοδος 1970 έως 1994 αποτελεί σταθμό για το Σύνδεσμο αφού οι τότε Πρόεδροι του Συνδέσμου Ανδρέας Γεωργιάδης και Παλλάδιος Νικολάου έχοντας τη στήριξη όλου του Γυμναστικού κόσμου αλλά και παραγόντων του  Αθλητισμού όπως ο Χαράλαμπος Κουκκουλλαρίδης, Νίκος Καλαποδάς , Γιώργος Μικελλίδης, Αντώνης Παγούρας  κατάφεραν και άραν τις αδικίες  και τις προκαταλήψεις  που υπήρχαν στην εκπαίδευσην και που αφορούσαν  την  αναβάθμιση και εξομοίωση  των πτυχίων των Γυμναστών , αλλά και παράλληλα ενίσχυσαν το επαγγελματικό τους κύρος.

Σήμερα  ο αριθμός των μελών του ΣΓΚ είναι 278 και όλα τα μέλη είναι διορισμένοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  σύμφωνα με το καταστατικό.

Βασικοί σκοποί του Συνδέσμου ήταν και είναι η διαρκής αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο προς όφελος της υγείας των παιδιών, αλλά και η συνδρομή του στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο. Παράλληλα όμως συλλογικά ενεργεί για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και τη  βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών του προς όφελος της Παιδείας και της κοινωνίας.

Ο ΣΓΚ είναι μέλος του Πανευρωπα΄ι΄κού Συνδέσμου Φυσικής Αγωγής  και συμμετάχει στα συνέδρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Έχει στενή συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

(ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  1961  ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

 

 • ΑΝΤΩΝΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ
 • ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
 • ΑΝΤΩΝΗΣ  ΠΑΓΟΥΡΑΣ
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 • ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΝΙΚΟΣ  ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ
 • ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ
 • ΠΡΙΑΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ
 • ΣΠΥΡΟΣ  ΣΠΥΡΟΥ