Συνάδελφοι,

Οι αλλαγές που γίνονται στο καταστατικό του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου, έχουν ως σκοπό να διαχωριστεί ο υφιστάμενος Σύνδεσμος μας, από τον Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου – ΟΕΛΜΕΚ που ως μέλη της ΟΕΛΜΕΚ πρέπει να ενεργοποιήσουμε.

Ο  Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου, που λειτουργεί από το 1961, θα παραμείνει ως Σύνδεσμος Πολιτιστικός, θα έχει τους ίδιους σκοπούς και στόχους που είχε κατά την ίδρυση του, εκτός από το να ενεργεί ως Συνδικαλιστικός. Ως  Συνδικαλιστικό πλέον όργανο του Συνδέσμου για τα προβλήματα του κλάδου και για ότι άλλο μας απασχολεί θα λειτουργεί ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου – ΟΕΛΜΕΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας που έχει εκλεγεί την προηγούμενη χρονιά (13 Νοεμβρίου 2018 ), θα παραμείνει ως έχει και στους δύο Συνδέσμους, εκτός και εάν κάποιο μέλος δεν θέλει να παραμείνει, έως ότου εγκριθούν τα δύο καταστατικά, το ένα από τον Έφορο Εταιρειών και το άλλο από την ΟΕΛΜΕΚ. Μετά θα αποφασιστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα η προκήρυξη εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για τον Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου όσο και για τον Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου – ΟΕΛΜΕΚ. 

Το Καταστατικό του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου θα εναρμονιστεί επιπλέον και με τις αλλαγές που έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα κατατεθεί ξανά στον Έφορο Εταιρειών προς Έγκριση.

Το Καταστατικό  Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου – ΟΕΛΜΕΚ, θα είναι παραλλαγή του Καταστατικού του ήδη εν ενεργεία Συνδέσμου μας, με τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις που είμαστε αναγκασμένοι να συμπεριλάβουμε μετά από υπόδειξη της Οργάνωσης μας.

Κανένας συνάδελφος δεν είναι αναγκασμένος να είναι μέλος κανενός Συνδέσμου, αλλά πιστεύουμε ότι η συμμετοχή όλων είναι προς το συμφέρον του κλάδου αλλά και του Αθλητισμού γενικότερα.

Παροτρύνουμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρών τους στην Έκτακτη Καταστατική μας συνέλευση το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019  στο Κέντρο Βασιλική στην Χοιροκοιτία στις 10:30, αλλά και να παραμείνουν ως μέλη και στους δύο Συνδέσμους.

Από το Δ.Σ Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου.

14 Νοεμβρίου 2019