ΟΕΛΜΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17 Αυγούστου 2020

Συνάδελφοι,                                                                                                    

Μετά από συνεννόηση με την ΟΕΛΜΕΚ,  είχε αποσταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας και ζητήθηκε από μέρους του να μας ενημερώσει για την πολιτική του Υπουργείου σχετικά με την εν ισχύει απόφαση της Κατά Φύλο Γύμνασης  και παράλληλα να ενημερώσει τα Επαρχιακά Γραφεία ότι πρέπει να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τις συμφωνίες και όχι να πράττουν κατά το δοκούν.

Η απάντηση του Υπουργού που μας γνωστοποιήθηκε μέσω της Οργάνωσης μας, σίγουρα δε μας ικανοποιεί. Ναι μεν ο Υπουργός μας επαναβεβαιώνει την ισχύ της Υπουργικής απόφασης (επαναβεβαίωση το 1992, από τέως Υπουργό Παιδείας μ. Ουράνιο Ιωαννίδη και  2013 από ΔΜΕ Κυρία Ζήνα Πουλλή), αλλά εξ όσων αναγράφονται στην επιστολή, φαίνεται ότι πρώτον: έτυχε λανθασμένης ενημέρωσης από την υπηρεσία του Υπουργείου, αλλά και δεύτερον: δεν άλλαξε τις οδηγίες προς τους Επαρχιακούς Επιθεωρητές σχετικά με την πολιτική που ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια που επέβαλλαν την Μεικτή Γύμναση. Αναγράφεται στην επιστολή ότι το Υπουργείο τηρεί τις συμφωνίες που έχουν γίνει για να διδάσκεται το μάθημα  στα μονά τμήματα όλων των τάξεων σε μεικτά τμήματα. Ουδέν αναληθέστερο. Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για τα μονά τμήματα όλων των τάξεων, ότι αυτά δηλαδή θα γίνονται σε μεικτά τμήματα. Η προσωρινή συμφωνία που αποδέχτηκε ο Σύνδεσμος μας (2013) ήταν ότι μόνο τα μονά τμήματα της     Α΄ Τάξης του Γυμνασίου θα εξαιρούνταν της Υπουργικής απόφασης και δεν θα ίσχυε η κατά Φύλο γύμναση ( και αυτό θα ίσχυε μόνο για ένα χρόνο), όπως επίσης η αμιγής γύμναση δεν θα ίσχυε και για τμήματα με δυσανάλογο αριθμό αγοριών- κοριτσιών, μια ενέργεια που έγινε σε ένδειξη των προθέσεων μας για εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων και διευκόλυνση των προγραμμάτων.

Το Υπουργείο την ίδια στιγμή είχε δεσμευτεί να ορίσει Επιστημονική Επιτροπή στην οποία θα συμμετείχε ο Σύνδεσμος μας και η ΟΕΛΜΕΚ, για να διεξάγει έρευνα έτσι ώστε τα αποτελέσματα της να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα στο θέμα αυτό.(η Επιστημονική Επιτροπή συστάθηκε και συνήλθε μια φορά και μετά για λόγους που δε μας γνωστοποιήθηκαν διαλύθηκε). Έρευνα τελικά πραγματοποιήθηκε  από το ΠΙ την ίδια χρονιά, αλλά η κατάσταση συνεχίζεται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της από το Υπουργείο Παιδείας.

Δυστυχώς το συμπέρασμα από την  απαντητική επιστολήτου Υπουργού Παιδείας  είναι απογοητευτικό για τον κλάδο γιατί διαφαίνεται ότι για μια ακόμη χρονιά μαθήτριες και μαθητές μας δεν θα έχουν ίσες ευκαιρίες άθλησης.

Συνάδελφοι, αντιλαμβανόμαστε και συμμεριζόμαστε την αγωνία όλου του Εκπαιδευτικού κόσμου για το πώς και αν  θα λειτουργήσουν τα σχολεία μας. Όμως  σε περίπτωση που τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά,  τα επόμενα βήματα και ενέργειες μας για το θέμα αυτό, θα καθοριστούν σε την συνεργασία της ΟΕΛΜΕΚ και θα αγωνιστούμε να εξευρεθεί λύση που θα είναι η καλύτερη από Εκπαιδευτικής πλευράς προς όφελος των παιδιών και όχι μόνο από οικονομικής που  επιδιώκει το ΥΠΠΑΝ.

ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΕΛΜΕΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 99448609, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 99644966, ΘΕΟΤΗ ΠΠΟΥΡΟΥ 99626148