ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου, καλεί όλους τους συναδέλφους μέλη του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου σε έκτακτη Καταστατική Συνέλευση, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 στη Χοιροκοιτία, στο κέντρο Βασιλική.

Ώρα έναρξης της Συνέλευσης ορίζεται η 10.30. Σε περίπτωση μη απαρτίας και παρέλευσης 30 λεπτών οι παρόντες θα θεωρηθούν απαρτία.

Δ.Σ. Συνδέσμου Γυμναστών

3 Νοεμβρίου 2019