ΣYNAΔEΛΦOI,
META AΠO ΠAPAKΛHΣH ΠOΛΛΩN ΣYNAΔEΛΦΩN O ΣYNΔEΣMOΣ MAΣ ΠPOΓPAMMATIZEI ΔIAΔIKTYAKO EΠIMOPΦΩTIKO ΣEMINAPIO THN ΠEMΠTH 7 MAIOY
KAI ΩPA 5.00MM ΓIA TH XPHΣH THΣ ΠΛATΦOPMAΣ TEAMS KAI TH ΔIAXEIPIΣH APXEIΩN.
EIΣHΓHTHΣ ΘA EINAI O ΣYNAΔEΛΦOΣ ΠEΛOΠIΔAΣ ΠEΛOΠIΔA KAΘHΓHTHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ
ΣHM: ΓIA NA MHN YΠAPΞEI ΠPOBΛHMA ΠAPAKOΛOYΘHΣHΣ ΠAPAKAΛEIΣΘE OΠΩΣ MΠEITE ΣTHN ΠΛATΦOPMA TEAMS ΣTIΣ 5.00MM KAI OXI ΠPIN THN ΩPA ENAPΞHΣ THΣ ΔIAΛEΞHΣ ΣTO MEETING ΠOY ΘA EINAI ANOIKTO.
Δ.Σ ΣYNΔEΣMOY ΓYMNAΣTΩN KYΠPOY OEΛMEK
ΠΛHPOΦOPIEΣ: ΣΠ.ΣΠYPOY 99448609, Π.ΣAMAPAΣ 99644966, Θ.ΠΠOYPOY 99626148