ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

7 Νοεμβρίου 2018

ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου ανακοινώνει ότι η Εκλογική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, θα διεξαχθεί στο κέντρο «Βασιλική» στη Χοιροκοιτία και όχι στο Ολυμπιακό Μέγαρο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.00π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, μετά την παρέλευση μισής ώρας οι παρόντες θα αποτελούν απαρτία. Η κάλπη θα ανοίξει μετά το πέρας της ΓΣ και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 12.00 και θα κλείσει στις 13.00.

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το νέο συμβούλιο γίνονται δεκτές μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου στις 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση annapoiriazi@hotmail.com και αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση spydo@cytanet.com.cy. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και την επαρχία καταγωγής τους όπως ορίζει το καταστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, μόνο ταμειακά τακτοποιημένα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Η συνδρομή για το σχολικό έτος 2017-2018 ανέρχεται στα είκοσι (20) ευρώ. Νέα μέλη θα μπορούν να εγγραφούν και την ημέρα των εκλογών νοουμένου ότι είναι διορισμένοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και πληρώσουν τη συνδρομή.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να παρευρεθούν στην Συνέλευση.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ