Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, στο κέντρο «Βασιλική» στη Χοιροκοιτία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 19.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, μετά την παρέλευση μισής ώρας οι παρόντες θα αποτελούν απαρτία.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να παρευρεθούν στην Συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

7 Νοεμβρίου 2018

ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου ανακοινώνει ότι η Εκλογική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, θα διεξαχθεί στο κέντρο «Βασιλική» στη Χοιροκοιτία και όχι στο Ολυμπιακό Μέγαρο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.00π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, μετά την παρέλευση μισής ώρας οι παρόντες θα αποτελούν απαρτία. Η κάλπη θα ανοίξει μετά το πέρας της ΓΣ και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 12.00 και θα κλείσει στις 13.00.

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το νέο συμβούλιο γίνονται δεκτές μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου στις 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση annapoiriazi@hotmail.com και αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση spydo@cytanet.com.cy. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και την επαρχία καταγωγής τους όπως ορίζει το καταστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, μόνο ταμειακά τακτοποιημένα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Η συνδρομή για το σχολικό έτος 2017-2018 ανέρχεται στα είκοσι (20) ευρώ. Νέα μέλη θα μπορούν να εγγραφούν και την ημέρα των εκλογών νοουμένου ότι είναι διορισμένοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και πληρώσουν τη συνδρομή.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να παρευρεθούν στην Συνέλευση.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ασφαλιστικό σχέδιο Συνδέσμου Γυμναστών

Ασφαλιστικό σχέδιο Συνδέσμου Γυμναστών

 

29 Μαΐου 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμος μας σε συνεννόηση με την Ασφαλιστική Εταιρεία UNIVERSAL LIFE αποφάσισε να προχωρήσει σε ομαδική Ασφαλιστική κάλυψη για παροχή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής των μελών μας.

Η πιο πάνω απόφαση κρίθηκε αναγκαία μετά  από εισηγήσεις συναδέλφων ο οποίοι χρειάστηκαν νοσηλεία η τραυματίστηκαν κατά τα διάρκεια της εργασίας τους και δεν είχαν καμιά βοήθεια από την Υπηρεσία.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας

www.sgkyprou.com.  

Επίσης για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Ασφαλιστική Σύμβουλο  της Εταιρείας Κυρία Κούλλα Κουμίδης  τηλ: 99620300

Για σκοπούς συντονισμού οι Συνάδελφοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να ενημερώνουν το Σύνδεσμο μας στα τηλέφωνα:

Σπύρος Σπύρου 99448609, Παρασκευάς Σαμάρας 99644966, Θεότη Ππούρου 99626148

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Sales Brochure - Ελληνικά
Πινακας Παροχών ΜC value plus
ΣΧΕΔΙΟ VALUE PLUS Ζώνη 2